Kwaliteit & certificaten

 

Om onze klanten te kunnen verzekeren van de hoogste kwaliteit produceren wij volgens CE en is onze productie faciliteit in Hongarije ISO 9001 gecertificeerd. Daarnaast worden onze producten gecertificeerd en geproduceerd volgens EU en internationale normen die gelden voor bepaalde toepassingen, zoals DWI en WRAS voor drinkwaterfiltratie, FDA en EU10/2011 compliant voor voedselveiligheid en EN779:2012 en EN1822:2010 voor luchtfiltratie. 

Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting van de certificaten en normen waar wij mee werken.

ISO 16890 vervangt EN779:2012

Met ingang van het eerste kwartaal van 2017, met een overgangsperiode van 18 maanden, zal de norm EN779:2012 vervangen worden door ISO 16890. De ISO 16890 norm wordt de nieuwe wereldwijde richtlijn.

Lees verder >

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 De productievestiging van V&T Group in Hongarije is volledig ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. . ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: Zeg wat je doet Doe wat je zegt Bewijs het

Meer info

EN779:2012

EN779:2012 Al onze luchtfilters in de klassen G2 t/m F9 worden getest volgens de geldende norm EN779:2012. Wij werken samen met verschillende onafhankelijke testlaboratoria in Europa om onze klanten enkel luchtfilters van de hoogste kwaliteit te garanderen. Sinds september 2012 werden in Europa enkele wijzigingen doorgevoerd op de toen geldende norm EN779:2002. De twee grootste veranderingen zijn: F5 en F6 worden M5 en M6. De M staat voor Medium Efficiency Filter. Op vlak van filtrerend vermogen verandert er niets. M5 voldoet aan een gemiddelde efficiëntie van > 40% ≤ Em < 60% en M6 voldoet aan 60% ≤ Em < 80% Voor de fijnfilters F7, F8 en F9 is er een minimum efficiëntie (ME) op deeltjes van 0,4 micron vastgesteld, namelijk F7 > 35% / F8 > 55% / F9 > 70% Wanneer u graag een schematisch overzicht ontvangt van de verschillende filterklasses kunt u deze telefonisch of per mail bij ons aanvragen. Testlaboratoria Onze luchtfilters worden getest in gerenommeerde en onafhankelijke t

Meer info

EN1822:2010

EN1822:2010 Absoluutfilters worden gebruikt waar de hoogste eisen aan de reinheid van de lucht worden gesteld. Zij dienen voor het afscheiden van vaste stofdeeltjes, aerosolen en kiemen. Deze toepassingen zijn in alle Cleanroom toepassingen te vinden; in ziekenhuis operatiekamers en laboratoria, maar ook in vele kritische industriële toepassingen, zoals de micro-elektronica, de fijnwerk en optische industrie, de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie. De nieuwe 5-delige standaard NEN EN 1822 “High Efficiency Air Filters (EPA, HEPA and ULPA)” is in januari 2011 door de NEN gepubliceerd. De norm omschrijft het testen van de filtratie eigenschappen voor absoluutfilters in het filter productiebedrijf, t.w. Efficient Particulate Air filter (EPA), High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) and Ultra Low Penetration Air filter (ULPA). Voor het in-situ testen van absoluutfilters in hun ingebouwde toestand blijft de NEN EN ISO 14644-3 onveranderd van kracht. De norm bestaat uit 5 d

Meer info

ISO 16890

ISO 16890 Met ingang van het eerste kwartaal van 2017, met een overgangsperiode van 18 maanden, is de norm EN779:2012 vervangen door ISO 16890. De ISO 16890 norm wordt de nieuwe wereldwijde richtlijn. Bij de nieuwe ISO 16890 testmethode wordt er gekeken naar de onderverdeling op basis van de afmetingen van het fijnstof (PM) dat wordt opgevangen. Dit betekent dat het filterrendement bepaald wordt aan de hand van de klassen PM1, PM2,5 en PM10. Deze klassen worden ook gebruikt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en milieuorganisaties. Gebaseerd op deze criteria, zullen gebruikers in de toekomst veel preciezer luchtfilters kiezen die passen bij hun eigen situatie. Volgens EN779:2012 worden de filters geclassificeerd op basis van hun filterende vermogen bij een deeltjesgrootte van 0,4 micron. ISO 16890 beoordeelt de filters op basis van het filterende vermogen bij deeltjesgroottes tussen 0,3 en 10 micron. Deze methode van testen benadert de realiteit beter omdat de vervuilin

Meer info

WQA - Water Quality Association

WQA - Water Quality Association WQA is een volledig geaccrediteerde non-profit organisatie die waterbehandelings producten en filters certificeert volgens dezelfde ANSI standaarden die NSF

Meer info

WRAS - Water Regulations Advisory Scheme

WRAS - Water Regulations Advisory Scheme Ieder product dat direct in contact komt met drinkwater moet in het Verenigd Koninkrijk voldoen aan de Water Supply Regulations en Scottish Byelaws. Deze reglementen stellen dat een product dat in contact komt met drinkwater geen afval veroorzaakt, niet tot misbruik of buiten proportionele consumptie leidt en het drinkwater niet verontreinigd. Daarnaast moeten deze producten van een gedegen kwaliteit en standaard zijn. - WRAS product approval: het volledige product is mechanisch getest en onderzocht op mogelijke negatieve effecten op de drinkwaterkwaliteit. - WRAS material approval: niet metalen materialen, zoals kunststof en rubber, worden getest op mogelijke negatieve effecten op de drinkwater kwaliteit.

Meer info

DWI - Drinking Water Inspectorate

DWI - Drinking Water Inspectorate Het Drinking Water Inspectorate reglement 31 garandeert dat drinkwater leveranciers alleen producten en stoffen gebruiken voor het produceren van drinkwater die de gebruiker voorzien van veilige en acceptabele waterkwaliteit.

Meer info

FDA - Food and Drug Administration

FDA - Food and Drug Administration De FDA (Food and Drug Administration) is een departement binnen de Amerikaanse overheid dat onder meer toezicht houdt op de veiligheid van voedingsmiddelen, medicijnen en drinkwater. Materialen die zijn toegestaan door de FDA zijn geschikt voor langdurig contact met voedingsmiddelen, medicijnen en water die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Deze zogenaamde FDA approvals worden ook in grote delen van de Europese Unie geacecpeteerd.

Meer info

Food Grade Plastics - EU 10/2011

Food Grade Plastics - EU 10/2011 EU 10/2011 is een Europese norm die stelt welke kunststoffen in aanraking mogen komen met voedingsmiddelen. Deze norm is vergelijkbaar met de FDA approval voor kunststoffen.

Meer info

CE markering

CE markering De CE markering houdt in dat producten voldoen aan de relevante EU wet en regelgeving ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. Door het plaatsen van een CE markering op een product verklaart een producent, op 100% eigen verantwoordelijkheid, dat het betreffende product voldoet aan de gerelateerde eisen voor het rechtmatig plaatsen van een CE markering. Dit maakt het mogelijk om producten volgens vaste eisen en normen vrij te verplaatsen en verkopen door de Europese Economische zone (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Meer info

PED 97/23/EC

PED 97/23/EC PED 97/23/EC stelt de eisen voor het ontwerp en de productie van drukapparatuur. Dit om de veiligheid te bevorderen. Deze richtlijn is voornamelijk van toepassing op onze filterbehuizingen en zelfreinigende filters..

Meer info

RoHS - Restriction of Hazardous Substances

RoHS - Restriction of Hazardous Substances RoHS is een Europese richtlijn voor het beperken van zes gevaarlijke stoffen die veelal toegepast worden in elektrische en elektronische apparatuur. Het gaat dan om de volgende stoffen: Lood - 0,1% Kwik - 0,1% Cadmium - 0,01% Chroom VI - 0,1% Polybroombifenylen - 0,1% Polybroomdidifenylethers - 0,1%

Meer info

Quality Control Approved

Quality Control Approved De Quality Control Approved afdruk is het eigen kwaliteitskeurmerk van Fiber Filtration / V&T Group BV. U vindt deze stempelafdruk op uw pakbon en / of op de verpakking. Voor verzending naar de klant wordt ieder product bij ons geïnspecteerd. Onze meest ervaren medewerkers en managers controleren de producten op kwaliteit, maatvoering, mogelijke beschadigingen, druk (bar of Pa) en andere toepassingsrelevante eisen.

Meer info